Generalforsamling

Århus Strandjagtforening
Klublokalet
Onsdag den 24 – 02 – 2016 KL. 19:00
Dagsorden.
1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning
5. Indkommende forslag
6. Havneudvalget
7. Valg
8. a. Kasserer ( John Michelsen )
b. Bestyrelses medlem ( John Hove )
c. Bestyrelses suppleant ( Ole M Nielsen )
d. Revisor ( Palle Skyldal )
e. Revisor suppleant ( ny valg )

9. Lodtrækning til Jagt
10. Eventuelt
10. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7. dage før generalforsamlingen.
formand Jens Skaarup / Doktorbakken 4 / 8330 Trige
Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding nødvendig på liste ophængt i klublokalet eller på oplyste tlfnr.
Jens / 30 11 31 92
John Hove / 30 82 34 67
John / 86 14 57 64 / 22 21 17 72
sidste frist for tilmelding til spisning er den 16 februar 2016

Pbv. Kasserer John Michelsen

Indkaldelse til årsmøde

Opdatering: Bemærk mødet starter med et foredrag om rævekald v. vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus


Årsmøde
i
Jægerrådet Aarhus (JKF)

Tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00

Kultur- og Kontaktsted Kragelund
Dybrovej 21, 8270 Højbjerg Læs resten

Udgivet i JKF

Mågeregulering

Vi har fået en henvendelse fra Aarhus kommune, der spørger om vi vil være behjælpelig, med at regulere måger i bymidten. Det er i perioder et stort problem.

Vi ved ikke i hvilket omfang det vil være muligt, men i Jægerrådet er det besluttet , at vi vil gøre et forsøg, også set i relation til de jagtmuligheder er nu er på de kommunale arealer. Derfor har vi brug for din hjælp. Læs resten

Århus kommunes nyjægerjagt

Det er tid for tilmelding til Århus kommunes nyjægerjagter.
Det er spændende jagter der foregård omkring Moesgård d. 5 november og 9. december.
Har vi medlemmer der er intereserede skal Jens have besked hurtigst muligt.
Man er nyjæger, uanset alder, hvis jagtegnet er erhvervet inden for de sidste 2 år.

Til alle tænk over om i har bekendte der kunne være emner til disse jagter, medlemmer eller evt kommende medlemmer af vores forening.
Der vil blive trukket lod blandt alle nyjæger medlemmer fra foreningerne i Århus.
mvh Jens K skaarup
jenskskaarup@hotmail.com. tlf. 30113192.

Jægernyt nr. 16

Hjortevildtdebatten

Af Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, clc@jaegerne.dk

Der har nu et par gange været udsendt information om den debat, der kører på de sociale medier om fremtidens forvaltning af hjortevildtet.

Som vi har skrevet i de to forrige JægerNYT, så er der sat en proces i gang af Vildtforvaltningsrådet, hvor der er givet en bundet opgave med en besked om, at det samlede råd vil se et forslag fra Den Nationale Hjortevildtgruppe. Læs resten