Om Anders Jakobsen

Formand i ÅSF

Arrangementer i november i Aarhus Strandjagtforening

75 års jubilæum på lørdag fra 13.00-17.00 i Klublokalet

Husk at det på lørdag 5. november fra kl 13.00-17.00 at vi fejrer at Aarhus Strandjagtforening har 75 års jubilæum. Vi fejer det med en åben reception hvor foreningen byder på håndmadder, kage og kaffe. Så mød op og hils på dine nye og gamle jagtkammer og udveksle gamle røverhistorier. Hvis du har en god historie så vil vi gerne høre den.Vi ses!

Julehyggeaften torsdag den 24. november kl 19.00-22.00

Torsdag den 24. november holder vi julehygge i klubloklaet. Vi byder på gløgg og æbleskiver. Kom og få en snak om havjagt eller bare hygge med dine jagtkammerater. Har du spørgsmål til havjagt, foreningsbåden eller andet så er der her mulighed for at snakke om det.

Foreningsbåden

Der er pt. 8 medlemmer af foreningsbåden. Har du lyst til at blive bådmedlem så send en mail til vores kasserer Kasper på kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk 

Har du bare lyst til at støtte projektet med en frivillig donation er du velkommen til at overføre et beløb til foreningens konto.

Reg.nr.: 1551

Kontonr.: 0005113733

Havjagtture for nyjægere

Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub afholder i samarbejde gratis havjagtture for nyjægere.  Formålet er at skabe interesse om havjagt og introducere nyjægere til de fantastiske oplevelser der findes inden for havjagt. Vi sejler afsted fra Fiskerihavnen i mindre både.(havjagtbåde og mindre fiskefartøjer).

Der vil være plads til 1-2 jægere i hver båd.

Der er et begrænset antal pladser.

Der er planlagt tur på følgende datoer:

Lørdag 8. oktober

Lørdag 12. november

Lørdag 14. januar

Vi mødes kl 7.00, eller det tidspunkt man får besked på, ved jagtbroen og her vil jægerne blive fordelt i de forskellige både. Husk selv at medbringe redningsvest, varmt tøj, madpakke og varmt at drikke samt gyldigt jagttegn.

Tilmelding påkrævet. Tilmelding skal ske til Kasper Michelsen på tlf.  28 71 13 73 eller e-mail: kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk Vær opmærksom på at skippere kan aflyse turen hvis vejret er for dårligt.

Introkursus i brug af vores foreningsbåd

Der afholdes introkursus i brug af vores foreningsbåd følgende dage i september

  • Onsdag den 31. august – kl. 9.30 – 11.30
  • Søndag den 11 september – kl. 10.00 – 12.00
  • Lørdag den 17. september – kl. 10.00 – 12.00

Kurset afholdes ved jagtbroen på Fiskerivej i Aarhus lystbådehavn.

Ønsker du at tilmelde dig det obligatoriske kursus, så send en mail til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk

Det er nok at deltage på ét af ovenstående kurser.

Det er kun muligt at deltage på kurset, når man har betalt for medlemsskab af vores forening, samt bådmedlemsskab (600,-). Se bankdetaljer under Mopa 2 i menuen.

Når man har deltaget på kurset, får man udleveret brugernavn og adgangskode, så det bliver muligt at booke båden i vores elektroniske kalender.

Hvis du ønsker bådmedlemskab, så kan du sende en mail til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk eller formand@aarhusstrandjagtforening.dk.

Du er også velkommen til kontakte formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller kasseren Kasper Michelsen på 28 71 13 73.

Åben båd lørdag den 13. august kl.13.00-16.00

Lørdag den 13. august kl. 13.00-16.00 er Aarhus Standjagtforening vært for et ’Åbent båd’ arrangement. Her kan du bl.a. se og evt. få en tur i vores nye foreningsbåd, en Mopa II, som vi har erhvervet med støtte fra Nordea Fonden. Hvis det er noget for dig kan du også blive medlem. Du kan også på nært hold se andre forskellige havjagtbåde og det vil også være muligt at komme ombord på nogle af bådene. Er du nysgerrig på at vide om strand-og havjagt er noget for dig, så vil der være mulighed at snakke med erfarne jægere og dermed blive klogere på de fantastiske oplevelser der findes inden for for strand -og havjagt.

Foreningen tænder grillen og byder på pølser/brød og drikkevarer.

Aktiviter for børn: Det vil være muligt at prøve krabbefiskeri.
Arrangementet finder sted ved ‘jagtbroen’ som findes på Fiskerikajen i Aarhus Lystbådehavn. Nærmeste adresse er Fiskerikajen 22, 8000 Aarhus C.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer.

Med venlige hilsner

Aarhus Strandjagtforening

Aarhus Strandjagtforening åbner op for køb af bådmedlemsskab til vores nye foreningsbåd

Vi åbner nu op for køb af bådmedlemsskab til vores Mopa II. Ønsker du at fiske eller prøve havjagt fra en Mopa er det nu du har muligheden.

Man skal være medlem af foreningen for at kunne erhverve et bådmedlemskab. Skriv til vores kasserer på kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk hvis du ønsker at være medlem. Så kan vi melde dig ind.

For kunne booke og benytte båden skal man erhverve et bådmedlemskab. Det koster 600 kr om året at være bådmedlem. Medlemskabet går fra 1. august til 31. juli.

Når du har betalt for bådmedlemsskab kan du booke dig ind på et af vores introkurser på vores hjemmeside. De første introkurser afholdes i august måned. Dato og tidspunkt for introkurser bliver slået op på vores hjemmeside – www.aarhusstrandjagtforening.dk.

Når du har gennemført et introkursus får du udleveret login, så du kan booke båden i vores elektroniske kalender på vores hjemmeside. Det er altså et krav at man har deltaget på vores introkusus for at kunne booke og benytte båden. Det er kun muligt at booke båden en dag ad gangen. Det er efter først til mølle princippet. Båden er erhvervet med støtte fra Nordea Fonden.

Du kan anmode om bådmedlemsskab ved at sende en mail til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk Herefter vil du modtage oplysninger om hvordan du betaler for et bådmedlemskab.

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk eller formand@aarhusstrandjagtforening.dk. Du er også velkommen til kontakte formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92

Mvh Aarhus Strandjagtforening

Klargøring af vores nye foreningsbåd i Aarhus Strandjagtforening

Fredag aften fik vi taget vores nye foreningsbåd op, en Mopa II, så den kunne blive rengjort og slebet inden den fik bundmaling lørdag. Den blev taget op med kranen, så den var nem arbejde med. Lørdag var vejret perfekt til bundmaling og efter at have fået et par gange kom den senere i vandet igen.

Inden længe er vi klar til at åbne op for bådmedlemsskab og tilmelding til de obligatoriske introkursus i brug af båden, for de medlemmer som ønsker at benytte båden. Der kommer mere info på hjemmesiden inden længe om tilmelding og andet praktisk. Hvis du har spørgsmål er du velkomment til at skrive til formand@aarhusstrandjagtforening.dk eller kasserer@aarhusstrandjagtforening.dk

Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

9. februar 2022 kl. 19:00
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Arne Møbjerg Nielsen – genopstiller ikke)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor 
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
h. Revisorsuppleant
8. Eventuelt
9. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com

Der vil igen i år være spisning i klublokalet kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig. Kan ske ved kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 2. februar 2022

Vel mødt.

Mvh Bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Havjagttur 9. oktober

Lørdag den 9. oktober var jægere fra Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub ude at sejle med nyjægere og jægere som ikke tidligere har prøvet havjagt. Vejret startede fint om morgen med lidt vind men det blæste op sidste på formiddagen. Bådene var rundt omkring på Aarhus Bugten og andre var en tur i Begtrup Vig og Kalø Vig. Det blev skudt både edderfugl, sortand og gråænder. Næste tur er 13. november.

På vej mod Begtrup Vig
Edderfugle og gråænder
Sortænder

Nordea-Fonden støtter Aarhus Strandjagtforening og Jydsk Akademisk Jagtforening med 24.000 kr

Som det fleste af Jer ved blev det på generalforsamlingen i maj måned enstemigt vedtaget at vores forening påbegynder et samarbejde med Jydsk Akademisk Jagtforening om køb af en fælles havjagtbåd. Derfor har vi sendt et par fondsansøgninger afsted til bl.a. Jægerforbundet og Salling Fondene. Ingen af disse steder var der støtte at hente. Men i fredags fik vi besked fra Nordea Fonden om at de gerne vil støtte vores samarbejde med Jydsk Akademisk Jagtforening, hvor vi sammen køber en brugt havjagtbåd, som vores medlemmer kan benytte sig af. Støtten lyder på 24.000 kr. Det gør det noget nemmere at finde en passende båd.

Torsdag den 23. septemtember mødes bestyrelserne  fra begge forening og lægger en plan for det videre samarbejde. Der vil blive nedsat et bådudvalg med repræsentanter fra begge foreninger. Hvis det er et udvalg du ønsker at være medlem af så send en mail til formand@aarhusstrandjagtforening.dk. En af udvalgets første opgaver bliver at finde den rette båd.Der kommer mere på vores hjemmeside når mødet har været afholdt, så holde øje med den.

Husk at du på vores hjemmeside wwww.aarhusstrandjagtforening.dk kan tilmelde dig de nyhedsbreve der lægges op på vores hjemmeside.Husk at vi også har en Facebookgruppe – Aarhus Strandjagtforening.


Tre fællesjagter i den kommende sæson
Igen i år afholdes der gratis havjagtture.  Vores forening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub afholder tre havjagture for nyjægere og jægere, som ikke tidligere har prøvet havjagt. Formålet er at skabe interesse om havjagt og introducere jægere til de fantastiske oplevelser der findes inden for havjagt.  Så kender I nogen som gerne vil prøve havjagt så kig nedenfor for yderligere information. Turene er også annoncereet i DJ’s medlemsblad. Der er stadig masser af ledige pladser.

Der er planlagt ture på følgende datoer:
Lørdag den 9. oktober
Lørdag den 13. november
Lørdag den 8. januar 2022

Åben båd i august

Igen i år var der åben båd sidste lørdag i august. Her havde medlemmerne mulighed for at mødes med hinanden over en kold øl og en varm pølse. Se mere i det kommende Jægerblad. Jægers lokalredaktør bad om en historie så mon ikke vores forening er repræsenteret i oktoberbladet.

Har du spørgsmål eller kommentarer så tøv ikke med at tage fat i mig.

Det var alt for denne gang. 🙂

Mvh Anders Jakobsen