Kutterjagt på Aarhusbugten

Aarhus Strandjagtforening har i den kommede sæson arrangeret tre ‘kutterjagter’. Vi har booket Hucklas skib, hjemhørende på Tunø, til tre havjagtsture/kutterjagter. Vi sejler fra Aarhus Havn.

Der er arrangeret ture på følgende datoer:

søndag 7. oktober 2018

lørdag 3. november 2018

søndag 6. januar 2019

Vi mødes kl. 7.45 på parkeringspladsen ved Havnens Varmestue. Afgang kl 8.00 og hjemkomst sidst på eftermiddagen.

Turene er for medllemmer af Aarhus Strandjagtforening, Der er plads til 10 personer på hver tur.

Pris pr. medlem: 300 kr incl. et varmt måltid mad ombord.

Bindende tilmelding sker ved at kontakte formand Anders Jakobsen på tlf. 29 23 71 40 eller e-mail: anjak74@hotmail.com

Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte formanden.

Mvh. bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

 

Oplysninger vedr. træningsmuligheder på Skibby riffelbane i den kommende sæson.

Riffelskydning i Skibby/Harlev v. Aarhus – 2018

Der skydes mandage fra 16.30.
Der kan skydes på 100 og 200 meter på pap med jagt og/eller trænings ammunition.
OBS: kaliber begrænsning på banen: max 8mm.
Det koster 50,- for hele aftenen, så kan man skyde så meget man lyster.
Gratis kaffe – Mad (hurtigretter kan købes)
Adressen er: Højbyhus 1A, 8462 Harlev J
Dato Tidspunkt
09-04-2018 16.30-20.00
16-04-2018 16.30-20.00
23-04-2018 16.30-20.00
30-04-2018 16.30-20.00
07-05-2018 Lukket pga. Europa Cup
14-05-2018 16.30-20.00
21-05-2018 16.30-20.00
28-05-2018 16.30-20.00
04-06-2018 16.30-20.00
11-06-2018 16.30-20.00
18-06-2018 16.30-20.00
25-06-2018 16.30-20.00
Hele Juli Sommerferie
06-08-2018 16.30-20.00
13-08-2018 16.30-20.00
20-08-2018 16.30-20.00
27-08-2018 16.30-20.00
03-09-2018 16.30-20.00
10-09-2018 16.30-solnedgang
17-09-2018 16.30-solnedgang
24-09-2018 16.30-solnedgang
Har du spørgsmål så kontakt endeligt:
Sandro på saze86@gmail.com / 26 58 08 05 eller Morten på eggersmorten@gmail.com / 26 65 73 98

Interesse-tur til Northern Hunting i Åbyhøj

Kom med en tur til den nyåbnede jagttøjsbutik som vil være vært for os

Onsdag d. 2 maj fra: 17.00 – 18.30

Klamsagervej 19B – 8230 Åbyhøj

Vi skal høre lidt om historikken hos Northern Hunting som er et dansk produkt. Vi mødes i butikken og får en snak med Jonas Plagborg om deres design.

Det vil være muligt at prøve, mærke og fornemme tøjet og sluttelig købe det hvis vi mener vi ikke kan leve uden det!

Tilmelding til Roald på mobil: 2324 2562

Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamling

Aarhus Strandjagtforening

Klublokalet, Fiskerivej 8, 8000 Aarhus C

Onsdag den 21 – 02 – 2018 KL. 19:00

Dagsorden.

1. Velkomst ved formand

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kasserens beretning

5. Indkommende forslag

6. Valg

7. a. Kasserer ( John Michelsen ) modtager ikke genvalg

b. Bestyrelses medlem ( John Hove ) modtager ikke genvalg

c. Bestyrelses suppleant ( Ole M Nielsen )

d. Revisor ( Palle Skyldal )

e. Revisor suppleant ( Poul Andersen )

9. Lodtrækning til Jagt

10. Eventuelt

10. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7. dage før generalforsamlingen.

Formand. Anders Jakobsen

Stadion Alle 5 3,th

8000 Århus C

Da havnens varmestue er lukket på grund af sygdom vil der i år være spisning i klublokalet  kl. 18:00 Tilmelding nødvendig på liste ophængt i klublokalet eller på oplyste tlfnr. Anders / 29 23 71 40 John Hove / 30 82 34 67 John / 22 21 17 72.  Sidste frist for tilmelding til spisning er den 16. februar 2018

Pbv. Kasserer John Michelsen

Husk årsmøde i Jægerrådet Aarhus torsdag den 18. januar kl.19.00

Kære medlemmer af Aarhus Strandjagtforening. Husk at der igen i år er årsmøde i Jægerrådet Aarhus. Nedenfor ses sted og dagsorden. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mvh Anders Jakobsen

Årsmøde i Jægerrådet Aarhus

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00

Kultur-og Kontaktsted Kragelund

Dybrovej 21, 8270 Højbjerg.

Kl. 19.00: Oplæg om mårhunden og mårhundebekæmpelse, ved John Ravn og Peder Jensen fra Mårhundegruppen i Hedensted Kommune.

Kl. 19.45: Årsmøde 2018.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Valg af stemmetællere

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.

5. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet Århus’ virke ved formand Arthur Wierema.

6. Orientering fra DJs Kreds 3 ved Torben Schulz Jensen

7. Orientering fra DJs Hovedbestyrelse ved Jens Bjørn Andersen.

8. Indstilling af indtil to kandidater til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.

9. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet.

10.Indkomne forslag.

11.Fordeling af pladserne på årets riffel- og hagljagter på Aarhus Kommunes fællesarealer. Fordelingen foregår ved at hver jagtforening i kommunen tildeles nogle pladser. De resterende pladser fordeles ved lodtrækning blandt de interesserede jægere, der deltager i dette Årsmøde.

12.Eventuelt.

Jægerrådet Århus foreslår nedenstående personer som vores repræsentanter til Repræsentantskabsmødet 2018:

Dan Lillebæk (Århus Jægerforbund)

Michael Nielsen (Skødstrup Sogns Jagtforening)

Per Evan (Aros Jægerne)

Helle Hansen (Norsminde Strandjagtforening)

Anders Jakobsen (Aarhus Strandjagtforening)

Lars Pank (TMHE Jagtforening)

Suppleanter:

Michael Filtenborg (Jysk Akademisk Jagtforening)

Derudover deltager fra Aarhus:

Thomas Brauer ( Harlev Jagtforening)

Arthur Wierema (Formand Jægerråd Aarhus)

Aflysning – Temaaften om Jagt på Island

Kære strand – og havjægere

Foredraget på torsdag om jagt på Island er desværre aflyst.

Gísli Dúa Hjörleifsson meddelte mig i går søndag, at grundet private omstændigheder, desværre er nødt til at aflyse sit foredrag om jagt på Island, som han og hans ven skulle holde i vores jagtforening på torsdag.

Gísli håber at kunne vende tilbage til januar med et nyt dataforslag da han forsat er opsat på at komme og fortælle os om jagt på Island.

Mvh Anders Jakobsen

Temaaften – Jagt på Island 23. november kl.19.00-22.00

Vi får besøg af Gísli Dúa Hjörleifsson og Hlynur Axelson som vil introducere os til jagtens fortræffeligheder på Island. Gennem 3 timer får vi et indblik i hvordan jagt på Island praktiseres og udøves.

Tidspunkt: 23. november kl. 19.00-22.00

Sted: Klublokalet – Fiskerivej 8, 1 th., 8000 Aarhus C

Der serveres kaffe og kage.
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
Ikke-medlemmer: kr 25
Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Anders Jakobsen på tlf. 29 23 71 40.

Tilmelding påkrævet. Frist for tilmelding er 21. november hos Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com eller tlf: 29 23 71 40

Mvh Anders Jakobsen

Nyjægerjagter 9. november og 7. december ved Moesgård

Er du nyjæger (2-3 år efter jagttegn) og medlem af Aarhus Strandjagtforening, så har du mulighed for at komme på en jagt ved Moesgård. Er du interesset  så send en mail til nyjægerkoordinator Michael Schou Jensen  (Jydsk Akademisk Jagtforening) på e-mail:michaelschoujensen@gmail.com.

Der er max antal deltagere, og i tilfælde af flere tilmeldte vil der blive trukket  lod om pladserne.

Mvh Anders Jakobsen

PS. Vi har lavet en Facebook gruppe. Find gruppen Aarhus Strandjagtforening og anmod om at blive medlem. Her kan du skrive med andre i gruppen og evt. invitere andre med på jagt.

Invitationsjagt fra Naturstyrelsen Søhøjlandet fredag den 10. november 2017

Kære medlemmer af Aarhus Strandjagtforening

Aarhus Strandjagtforening er blevet tildelt én plads af Naturstyrelsen Søhøjlandet til en såkaldt invitationsjagt der finder sted omkring Silkeborg fredag den 10. november.

Har du lyst og mulighed for at deltage i jagten den 10. november så send en mail til formand Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com senest torsdag kl 20.00.

Mail skal indeholde: navn, adresse og e-mail.

Jeg vil trække lod blandt de medlemmer som har sendt en mail.

Den heldige får svar på mail fredag den 13. oktober og vil efterfølgende få en personlig invitation fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Mvh Anders Jakobsen

Hyggeaften i Aarhus Strandjagtforening 28. september kl. 19.00-22.00

Vi mødes i klublokalet, hvor vi vil snakke om strand- og havjagt og udveksle røverhistorier. Er du nyjæger eller bare interesseret i at vide mere om strand- og havjagt, så kan du få gode råd og ideer af de mere erfarne havjægere. Du har også mulighed for at skrive dig på listen over jægere, som gerne vil med på en havjagtstur, hvis en jæger skulle have en ekstra plads i båden.

Har du noget ‘vildt’ som du synes andre skal smage er du også velkommen til at medbringe dette.

Alle er velkomne.

Der serveres kaffe/kage.

Tidspunkt: 28. september kl. 19.00-22.00

Sted: Fiskerivej 8, 1.th., 8000 Aarhus C

Pris for ikke-medlemmer: kr 25

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Anders Jakobsen på 29 23 71 40 eller e-mail:anjak74@hotmail.com

Mvh. Anders Jakobsen