Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamling

Aarhus Strandjagtforening

Klublokalet, Fiskerivej 8, 8000 Aarhus C

Onsdag den 21 – 02 – 2018 KL. 19:00

Dagsorden.

1. Velkomst ved formand

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kasserens beretning

5. Indkommende forslag

6. Valg

7. a. Kasserer ( John Michelsen ) modtager ikke genvalg

b. Bestyrelses medlem ( John Hove ) modtager ikke genvalg

c. Bestyrelses suppleant ( Ole M Nielsen )

d. Revisor ( Palle Skyldal )

e. Revisor suppleant ( Poul Andersen )

9. Lodtrækning til Jagt

10. Eventuelt

10. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7. dage før generalforsamlingen.

Formand. Anders Jakobsen

Stadion Alle 5 3,th

8000 Århus C

Da havnens varmestue er lukket på grund af sygdom vil der i år være spisning i klublokalet  kl. 18:00 Tilmelding nødvendig på liste ophængt i klublokalet eller på oplyste tlfnr. Anders / 29 23 71 40 John Hove / 30 82 34 67 John / 22 21 17 72.  Sidste frist for tilmelding til spisning er den 16. februar 2018

Pbv. Kasserer John Michelsen

Husk årsmøde i Jægerrådet Aarhus torsdag den 18. januar kl.19.00

Kære medlemmer af Aarhus Strandjagtforening. Husk at der igen i år er årsmøde i Jægerrådet Aarhus. Nedenfor ses sted og dagsorden. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mvh Anders Jakobsen

Årsmøde i Jægerrådet Aarhus

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00

Kultur-og Kontaktsted Kragelund

Dybrovej 21, 8270 Højbjerg.

Kl. 19.00: Oplæg om mårhunden og mårhundebekæmpelse, ved John Ravn og Peder Jensen fra Mårhundegruppen i Hedensted Kommune.

Kl. 19.45: Årsmøde 2018.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Valg af stemmetællere

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.

5. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet Århus’ virke ved formand Arthur Wierema.

6. Orientering fra DJs Kreds 3 ved Torben Schulz Jensen

7. Orientering fra DJs Hovedbestyrelse ved Jens Bjørn Andersen.

8. Indstilling af indtil to kandidater til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.

9. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet.

10.Indkomne forslag.

11.Fordeling af pladserne på årets riffel- og hagljagter på Aarhus Kommunes fællesarealer. Fordelingen foregår ved at hver jagtforening i kommunen tildeles nogle pladser. De resterende pladser fordeles ved lodtrækning blandt de interesserede jægere, der deltager i dette Årsmøde.

12.Eventuelt.

Jægerrådet Århus foreslår nedenstående personer som vores repræsentanter til Repræsentantskabsmødet 2018:

Dan Lillebæk (Århus Jægerforbund)

Michael Nielsen (Skødstrup Sogns Jagtforening)

Per Evan (Aros Jægerne)

Helle Hansen (Norsminde Strandjagtforening)

Anders Jakobsen (Aarhus Strandjagtforening)

Lars Pank (TMHE Jagtforening)

Suppleanter:

Michael Filtenborg (Jysk Akademisk Jagtforening)

Derudover deltager fra Aarhus:

Thomas Brauer ( Harlev Jagtforening)

Arthur Wierema (Formand Jægerråd Aarhus)

Aflysning – Temaaften om Jagt på Island

Kære strand – og havjægere

Foredraget på torsdag om jagt på Island er desværre aflyst.

Gísli Dúa Hjörleifsson meddelte mig i går søndag, at grundet private omstændigheder, desværre er nødt til at aflyse sit foredrag om jagt på Island, som han og hans ven skulle holde i vores jagtforening på torsdag.

Gísli håber at kunne vende tilbage til januar med et nyt dataforslag da han forsat er opsat på at komme og fortælle os om jagt på Island.

Mvh Anders Jakobsen

Temaaften – Jagt på Island 23. november kl.19.00-22.00

Vi får besøg af Gísli Dúa Hjörleifsson og Hlynur Axelson som vil introducere os til jagtens fortræffeligheder på Island. Gennem 3 timer får vi et indblik i hvordan jagt på Island praktiseres og udøves.

Tidspunkt: 23. november kl. 19.00-22.00

Sted: Klublokalet – Fiskerivej 8, 1 th., 8000 Aarhus C

Der serveres kaffe og kage.
Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer.
Ikke-medlemmer: kr 25
Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Anders Jakobsen på tlf. 29 23 71 40.

Tilmelding påkrævet. Frist for tilmelding er 21. november hos Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com eller tlf: 29 23 71 40

Mvh Anders Jakobsen

Nyjægerjagter 9. november og 7. december ved Moesgård

Er du nyjæger (2-3 år efter jagttegn) og medlem af Aarhus Strandjagtforening, så har du mulighed for at komme på en jagt ved Moesgård. Er du interesset  så send en mail til nyjægerkoordinator Michael Schou Jensen  (Jydsk Akademisk Jagtforening) på e-mail:michaelschoujensen@gmail.com.

Der er max antal deltagere, og i tilfælde af flere tilmeldte vil der blive trukket  lod om pladserne.

Mvh Anders Jakobsen

PS. Vi har lavet en Facebook gruppe. Find gruppen Aarhus Strandjagtforening og anmod om at blive medlem. Her kan du skrive med andre i gruppen og evt. invitere andre med på jagt.

Invitationsjagt fra Naturstyrelsen Søhøjlandet fredag den 10. november 2017

Kære medlemmer af Aarhus Strandjagtforening

Aarhus Strandjagtforening er blevet tildelt én plads af Naturstyrelsen Søhøjlandet til en såkaldt invitationsjagt der finder sted omkring Silkeborg fredag den 10. november.

Har du lyst og mulighed for at deltage i jagten den 10. november så send en mail til formand Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com senest torsdag kl 20.00.

Mail skal indeholde: navn, adresse og e-mail.

Jeg vil trække lod blandt de medlemmer som har sendt en mail.

Den heldige får svar på mail fredag den 13. oktober og vil efterfølgende få en personlig invitation fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Mvh Anders Jakobsen

Hyggeaften i Aarhus Strandjagtforening 28. september kl. 19.00-22.00

Vi mødes i klublokalet, hvor vi vil snakke om strand- og havjagt og udveksle røverhistorier. Er du nyjæger eller bare interesseret i at vide mere om strand- og havjagt, så kan du få gode råd og ideer af de mere erfarne havjægere. Du har også mulighed for at skrive dig på listen over jægere, som gerne vil med på en havjagtstur, hvis en jæger skulle have en ekstra plads i båden.

Har du noget ‘vildt’ som du synes andre skal smage er du også velkommen til at medbringe dette.

Alle er velkomne.

Der serveres kaffe/kage.

Tidspunkt: 28. september kl. 19.00-22.00

Sted: Fiskerivej 8, 1.th., 8000 Aarhus C

Pris for ikke-medlemmer: kr 25

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Anders Jakobsen på 29 23 71 40 eller e-mail:anjak74@hotmail.com

Mvh. Anders Jakobsen

Husk NATURENS DAG søndag 10. september

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet “Mangfoldighed i naturen”.

På www.naturensdag.dk kan du læse mere om de forskellige arrangementer rundt om i landet.

Aarhus Kommunes Jægerråd er repræsenteret ved arrangementet der finder sted ved Kysing Strand syd for Norsminde.

Om arragementet står der:

Kom til Kysing og Kys Kaptajn Klo, Klap en krabbe. Kryb i kajakken. Kunst & Krolf. Naturbase med grej – akvarier med saltvandsfisk. Prøv selv at fange. Tangture – foredrag. Smag på havets og strandens frugter. Bål og boldspil. Vikinger og vandpjask. Sang og musik. Himmel og Hav – restaurant

Her har du også mulighed for møde kreds 3 Strand – og havjagtskoordinator Carsten Holm Clausen som medbringer sit jagtgrej og fortæller om strand – og havjagt.

Mødested
Kysing Strand, Rest. Himmel & Hav,
Kystvejen 200
8300 Odder
Kl. 10.00-18.00
Læs mere på http://tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/27684
Mvh Anders Jakobsen

Temaaften om ‘Introduktion til strand-og havjagt’ i Aarhus Strandjagtforening

Onsdag den 30. august kl. 19.00-22.00 inviterer Aarhus Strandjagtforening alle interesserede til en uformel temaaften om strand- og havjagt. Vi får besøg af strand-og havjagtskoordinator Carsten Holm Clausen som vil introducere os til strand-og havjagt. Carsten vil introducere os til strandjagt generelt, herunder lovgivning, pramme og både, udstyr og meget mere. Desuden kommer vi også ind på hvordan man kommer i gang og hvilke ting man skal være opmærksom på.

Arrangementet er både for medlemmer af foreningen og for ikke-medlemmer, som ønsker at vide mere om strand- og havjagt. Arrangementet er gratis for medlemmer. Pris for Ikke-medlemmer: kr. 25

Der vil blive serveret øl/vand samt pølser/brød i pausen.

Vi mødes udenfor kl. 19.00 på Fiskerivej 8, 8000 Aarhus C (Indgangen til havnens varmestue). Foreningslokalet findes på 1. sal. Her starter vi aften med at gå ned og se på de fine jagtbåde og snakke lidt om dem. Herefter går vi op til foreningens lokale hvor Carsten vil holde sit oplæg.

Af hensyn til forplejning er der tilmelding til arrangementet. Tilmelding skal til Anders Jakobsen på mail: anjak74@hotmail.com eller tlf: 29 23 71 40.

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Anders Jakobsen, formand i Aarhus Strandjagtforening