Foredrag: Fra Christiansø til Arktis

Onsdag den 6. november kl 19.00 kan du høre et spændende foredrag af dyrlæge og jæger Svend Erik Garbus, som fortæller om sine fem år lange forskning i rugende edderfugle på Christiansø. Svend Erik forsker i edderfuglenes helbred og på baggrund af dette kan han fortælle om andre dyrs og endda dit eget helbred. Der vil også blive vist film og billeder fra 2 forskningsekspeditioner i Arktis, hvor Svend Erik har indsamlet alkefugle, mallemuker og rider mellem isflager, hvaler og isbjerge i havet mellem Grønland og Canada.
Der serveres kaffe og franskbrødsmadder.

Foredraget afholdes på Fiskerivej 8, 1 th, 8000 Aarhus C kl 19.00-21.30

Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Anders Jakobsen på tlf 29 23 71 40 eller e-mail: anjak74@hotmail.com

Nyjægerjagter ved Moesgaard 30. oktober og 4. december

Kære medlemmer

Igen i år er der mulighed for nyjægere at komme på jagt på de kommunale områder ved Moesgaard.

Jagterne finder sted 30. oktober og 4. december.

Såfremt du ønsker at deltage kan du kontakte Michael Schou Jensen på e-mail:
michaelschoujensen@gmail.com

Michael vil se om han kan finde en plads til alle. 
En nyjæger karakteriseres som værende en der har fået jagttegn inden for de sidste 2-3 sæsoner. 
Hvis du ønsker at deltage så send en mail til Michael med navn, adresse, tlf, mail og forening. 

Mvh Anders Jakobsen, Aarhus Strandjagtforening

Information fra Jægerrådet Aarhus vedr. jagt på de kommunale områder i Harlev

Vedr. mark- og andejagterne i Harlev.

Kære jægere i Århus

I flere år har Jægerrådet kunnet glæde en rimelig stor gruppe af Århusianske jægere med muligheden for at komme på en andejagt, en markvildtjagt eller en bukkejagt på et revir i nærheden af vores by.

Ved sidste årsmøde for Jægerrådet Århus vandt en del af de tilstedeværende en jagt på én af Århus Kommunes arealer. Ét af disse revirer har de sidste år ændret karakter på grund af byudviklingen eller arealomlægninger ved landbruget. Derved er jagten på netop det sted blevet uinteressant. Vi har forsøgt at bevæge kommunens folk til at anvise en erstatning for det tabte, men det har Århus Kommune desværre ikke set sig i stand til.

Derfor er vi nu nødt til at skuffe dem, som trak en jagt i Harlev. Den invitation til en markjagt eller andejagt i Harlev – som nogle har vundet sidste januar – kan vi ikke efterkomme.

Det er selvfølgelig med stor beklagelse, at vi skriver dette. Det ligger dog udenfor vores magt at ændre Kommunens beslutninger inden sæsonens start. Vi vil dog i Jægerrådet fortsat arbejde for flere jagtmuligheder for Århusianske jægere på kommunens arealer og håber på, at der fra næste sæson igen er flere jagtmuligheder at dele ud af til medlemmerne af vores jagtforeninger. De andre jagter på kommunens arealer bliver gennemført, som planlagt.

Med venlig hilsen

J.C. Johansen, Udvalg for de Kommunale Jagter

Arthur Wierema, Formand Jægerrådet Århus

Havjagttur på Aarhusbugten

Igen i år arrangerer Aarhus Strandjagtforening tre havjagtture på Aarhusbugten.

Vi sejler med Hucklas motorsejler fra Aarhus Havn en tur ud på Aarhusbugten.

Der er planlagt ture på tre følgende datoer:

6. oktober 2019 (Tilmeldingsfrist 30. september)

2. november 2019 (Tilmeldingsfrist 25.oktober)

11. januar 2020 (Tilmeldingsfrist 6. januar )

Vi mødes ved parkeringspladsen ved Havnens Varmestue kl 7.45. 

Vi sejler kl .8.00 og er hjem igen ved. ca. 16.00 tiden.
Turen er incl. rundstykker til morgenkaffen samt et måltid varmt mad til frokost. 

Pris for turen er 300 kr pr. person. Turen er for medlemmer af Aarhus Strandjagtforening
Tilmelding sker hos formand Anders Jakobsen på tlf 29 23 71 40 eller email: anjak74@hotmail.com 
Husk at medbringe gyldigt jagttegn 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anders.

Fisketur på Aarhusbugten lørdag den 24. august

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening
Bestyrelsen har arrangeret en fisketur på Aarhusbugten lørdag den 24. august. Vi sejler med Huckles motorsejler fra Fiskerihavnen i Aarhus. 

Håbet er at fange nogle makreller ??

Vi mødes kl 7.45 ved Fiskerivej 8, 8000 Aarhus C. 
Vi sejler afsted kl 8.00 og forventer hjemkomst er kl 16.00. 
Foreningen sørger for rundstykker til morgenkaffen. Medbring selv kaffe/drikkevarer og en madpakke til frokost. 
Husk fiskestang og solcreme. Har du spørgsmål til turen er du velkomment til at kontakte formand Anders Jakobsen på tlf. 29 23 71 40 eller email: anjak74@hotmail.com 
Der er begrænset antal pladser (10 pladser) så det er efter ‘først til mølle’ princippet. Ved mere end 10 tilmeldinger oprettes en ‘venteliste’ hvis tilmeldte melder afbud.

Turen koster 300 kr pr. mand som afregnes kontant eller med Mobilepay.
Tilmelding skal ske inden lørdag den 10. august
Skipper har ret til at aflyse turen hvis vejret er for dårligt. 

God sommer ☀️??
Med venlig hilsen 
Anders Jakobsen, Aarhus Strandjagtforening

Klublokalet på Fiskerivej 8

Sport og Fritid i Aarhus Kommune har pr. 1.juni 2019 indgået en såkaldt brugsaftale med Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub vedr. brug af klublokalet på Fiskerivej 8.

Brugsaftalen betyder at de to foreninger administrerer lokalet i fællesskab og deler det på lige vilkår.

Aarhus Strandjagtforening er ’viceværter’ det første år – dvs. står for rengøring og bookingadministration.

Har du spørgsmål til brugsaftalen eller andet er du velkommen til at kontakte formand for Aarhus Strandjagtforening, Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com eller tlf 29 23 71 40.

Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening 20. februar 2019

Generalforsamling
Aarhus Strandjagtforening
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C
Onsdag den 20-02-2019 kl. 19:00

Dagsorden

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand ( Anders Jakobsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Bent Colmorn )
c. Bestyrelsesmedlem (Ole Mark)
d. Revisor (Palle Skyldal)
e. Revisorsuppleant (Henrik Deuzeman)

f. Bestyrelsessuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
Formand Anders Jakobsen / Mallinggårdsvej 37 / 8340 Malling

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding nødvendig på oplyste tlfnr.
Anders– 29 23 71 40
Bent – 93 86 60 86
Sidste frist for tilmelding er den 13-02-2019

Årsmøde i Jægerrådet Århus 17. januar kl 19.00

Så er det igen tid til det årlige årsmøde i Jægerrådet Aarhus.

Sted: Kragelund, Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

Program:

Vi  starter kl. 19 med et foredrag ved Bjarne Frost om lokkejagt. Bjarne er en erfaren lokkejæger og deler gerne ud af sin viden om denne særlig spændende form for jagt.
Kl. 20 starter det egentlige årsmøde med følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3.Orientering om bestyrelsens sammensætning.
4.Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
5.Indkomne forslag.
6.Eventuelt.

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:

• Bestyrelsen i jægerrådet
• Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Forslag som ønsket behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af jægerrådets bestyrelse, skal skriftligt være jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet.

Efter årsmødet er der lodtrækning til de forskellige jagter på de kommunale arealer i den kommende jagtsæson.
Vel mødt.

P.s Jægerrådet er vært med kaffe og et par madder. Drikkevarer kan købes på stedet.

/Anders Jakobsen