Kreds 3 hjemmeside

Der er udvalgt en ny ansvarlig for hjemmesiden til Kreds 3, det er blevet Hanne Rodam, der har erfaring med hjemmesider for foreninger fra Hadsten jagtforening.

Kreds 3’s hjemmeside kan findes her: http://www.jagtkreds3.dk

For at få liv på hjemmesiden efterspørges billeder og information når der er afholdes arrangementer. Hannes kontakt information kan findes på Kreds 3s hjemmeside.
Det gælder samme for vores hjemmeside, er der noget som er relevant at dele, så lad endelig høre fra jer.

Udgivet i JKF

Opstilling af stiger i Lisbjerg skov

Som omtalt på generalforsamlingen, så har JKF fået arrangeret det således der drives bukkejagt i Lisbjerg skov. I denne forbindelse skal der opstilles stiger i skoven og det vil forgå:

TIRSDAG D. 29. APRIL 2014 FRA KL. 17.00.

Vi mødes på oplagspladsen (hvor stigerne vil blive læsset af inden da)  der ligger op af Randersvej bag beboerhuset i Lisbjerg.

Adressen er Randersvej 384, 8200 Århus N.

Der skal opstilles 6 stiger, hvis der møder 1-2 mand pr forening, så kommer det ikke til at tage særlig lang tid. Koordiner med Jens om hvem der møder op.

Udgivet i JKF

Kurser i regulering

Der er iværksat uddannelse af reguleringsjægere lokalt til reguleringskorpsene i JKF regi.

Det er meningen, at kredsen skal udbyde kurserne til JKF formændene/kontaktperson for regulering, som herefter udpeger deltagere til uddannelsen. Hver JKF vil blive tilbudt 6 pladser på kurset. Der kan deltage mellem 20-25 kursister pr. kursus.

Kurset afvikles over 2 dage, og det er opbygget med 2 separate moduler. Modul ll omhandler regulering af skadevoldende fugle og forvildede tamduer. Modul lll omhandler regulering af skadevoldende pattedyr. Læs resten

Udgivet i JKF