Husk vildtindberetning, for at forny jagttegnet

Der er kommet nyt omkring indberetning af vildtudbytte og fornyelse af jagttegnet. Som mange af jer nok allerede er informeret. Så er det fra i år ændret, således at hvis man ikke vildtindberetter, så får man ingen jagttegn. Følgende er fra Jægerforbundet :

Ny jagttegnsbekendtgørelse uddyber kravene til vildtudbytteindberetning

Så er den nye jagttegnsbekendtgørelse trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at vildtudbytte fra og med dette jagtår skal indberettes digitalt, og at det skal ske før, man kan få jagttegnet udstedt. Det betyder også, at reglerne ændres, så vildt nedlagt under hegn ikke skal indberettes.

Vildtudbytteindberetning og udstedelse af jagttegn

Indberetning skal, medmindre man er fritaget for kravet om digital post, indberettes digitalt via ”Mit jagttegn”. Indberetning skal ske inden jagttegnet kan betales med kort eller via netbank.

Jagttegnsberettigede, der er tilmeldt betalingsservice, får en påmindelse om indberetning, hvis der ikke er indberettet senest 3 uger efter, at betaling er sket (afgiften betales 2. marts 2015). Og hvis indberetning ikke er sket senest 6 uger efter betaling, tilbagebetales afgiften.

Når indberetning og betaling er gennemført, kan der på ”Mit jagttegn” printes et midlertidigt jagttegn, som gælder i op til 3 uger fra den dato, hvor betaling er sket – dog tidligst fra den 1. april.

Jagttegnsberettigede, der er fritaget for kravet om digital post, får som hidtil et fysisk brev med mulighed for at indberette det forgangne års udbytte på et skema.

Det er fortsat muligt at indløse jagttegn og indberette udbytte i løbet af jagtåret, men hvis man har riffel eller opbevarer ammunition til enten riffel eller hagl, skal jagttegn som hidtil indløses senest 1. april.

Læs resten af meddelselsen vedrørende nedlagt vildt under hegn her: http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3364