Jægernyt nr. 16

Hjortevildtdebatten

Af Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, clc@jaegerne.dk

Der har nu et par gange været udsendt information om den debat, der kører på de sociale medier om fremtidens forvaltning af hjortevildtet.

Som vi har skrevet i de to forrige JægerNYT, så er der sat en proces i gang af Vildtforvaltningsrådet, hvor der er givet en bundet opgave med en besked om, at det samlede råd vil se et forslag fra Den Nationale Hjortevildtgruppe. Læs resten