Generalforsamling
Århus Strandjagtforening
Klublokalet
Onsdag den 08-02-2017 kl. 19:00

Dagsorden

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kasseres beretning
5. Indkommende forslag
6. Havneudvalget
7. Valg
8. a. Formand ( Jens Skaarup )
b. Bestyrelses medlem ( Bent Colmon )genvalg
c. Revisor ( Adam Nathansen )
d. Bestyrelses suppleant
9. Lodtrækning til Jagt
10.Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
Formand Jens Skaarup / Doktorbakken 7 / 8330 Trige

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding nødvendig på liste ophængt i klublokale eller på oplyste tlfnr.
Jens – 31 11 31 92
John Hove – 30 82 34 67
John Michelsen – 22 21 17 72
Sidste frist for tilmelding er den 30-01-2017

Pbv. Kasserer John Michelsen