Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamling

Aarhus Strandjagtforening

Klublokalet, Fiskerivej 8, 8000 Aarhus C

Onsdag den 21 – 02 – 2018 KL. 19:00

Dagsorden.

1. Velkomst ved formand

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kasserens beretning

5. Indkommende forslag

6. Valg

7. a. Kasserer ( John Michelsen ) modtager ikke genvalg

b. Bestyrelses medlem ( John Hove ) modtager ikke genvalg

c. Bestyrelses suppleant ( Ole M Nielsen )

d. Revisor ( Palle Skyldal )

e. Revisor suppleant ( Poul Andersen )

9. Lodtrækning til Jagt

10. Eventuelt

10. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7. dage før generalforsamlingen.

Formand. Anders Jakobsen

Stadion Alle 5 3,th

8000 Århus C

Da havnens varmestue er lukket på grund af sygdom vil der i år være spisning i klublokalet  kl. 18:00 Tilmelding nødvendig på liste ophængt i klublokalet eller på oplyste tlfnr. Anders / 29 23 71 40 John Hove / 30 82 34 67 John / 22 21 17 72.  Sidste frist for tilmelding til spisning er den 16. februar 2018

Pbv. Kasserer John Michelsen

Husk årsmøde i Jægerrådet Aarhus torsdag den 18. januar kl.19.00

Kære medlemmer af Aarhus Strandjagtforening. Husk at der igen i år er årsmøde i Jægerrådet Aarhus. Nedenfor ses sted og dagsorden. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mvh Anders Jakobsen

Årsmøde i Jægerrådet Aarhus

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00

Kultur-og Kontaktsted Kragelund

Dybrovej 21, 8270 Højbjerg.

Kl. 19.00: Oplæg om mårhunden og mårhundebekæmpelse, ved John Ravn og Peder Jensen fra Mårhundegruppen i Hedensted Kommune.

Kl. 19.45: Årsmøde 2018.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Valg af stemmetællere

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.

5. Aflæggelse af beretning for Jægerrådet Århus’ virke ved formand Arthur Wierema.

6. Orientering fra DJs Kreds 3 ved Torben Schulz Jensen

7. Orientering fra DJs Hovedbestyrelse ved Jens Bjørn Andersen.

8. Indstilling af indtil to kandidater til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.

9. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet.

10.Indkomne forslag.

11.Fordeling af pladserne på årets riffel- og hagljagter på Aarhus Kommunes fællesarealer. Fordelingen foregår ved at hver jagtforening i kommunen tildeles nogle pladser. De resterende pladser fordeles ved lodtrækning blandt de interesserede jægere, der deltager i dette Årsmøde.

12.Eventuelt.

Jægerrådet Århus foreslår nedenstående personer som vores repræsentanter til Repræsentantskabsmødet 2018:

Dan Lillebæk (Århus Jægerforbund)

Michael Nielsen (Skødstrup Sogns Jagtforening)

Per Evan (Aros Jægerne)

Helle Hansen (Norsminde Strandjagtforening)

Anders Jakobsen (Aarhus Strandjagtforening)

Lars Pank (TMHE Jagtforening)

Suppleanter:

Michael Filtenborg (Jysk Akademisk Jagtforening)

Derudover deltager fra Aarhus:

Thomas Brauer ( Harlev Jagtforening)

Arthur Wierema (Formand Jægerråd Aarhus)