Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

26. februar 2020 kl. 19:00
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden
1. Velkomst af bestyrelsen (Ole Mark)
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning (Ole Mark)
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Lars Thrane – genopstiller ikke)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor (Christian Johansen)
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
h. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Ole Mark på email: ole-mark@mail.dk

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig til kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 10. februar 2020

Mvh Bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Mårhund aften – Skibby Skydebane

MÅRHUND aften ONSDAG d. 18. december fra kl. 19.00 på SKIBBY SKYDEBANE

Mårhund oplæg v/Stig Jørgensen.

Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej, der er nødvendigt.

Stig er inkarneret mårhunde-jæger og har nedlagt dusinvis af mårhunde og har eksperimenteret med bait og kamera. Han mener nu at have ”opskriften” på at lokke den på baitpladsen. Desuden er Stig medlem af flere mårhunde-grupper på FB og koordinator i tæt samarbejde med DJ.

Han vil fortælle lidt om, hvordan du udvælger og opretter en såkaldt ”baitplads”, det er nemlig en af nøglerne til succes i kampen mod mårhunden.

Desuden giver Stig sit bud på hvordan man for få penge kan indkøbe grejet, uden det skal ruinere julen. Hvordan med kamera, bait, lys osv. osv.

Kom og del din egen viden om det lille bæst, og måske bliver du lidt klogere i løbet af oplægget.

Kom og deltag onsdag d. 18. december fra kl. 19 i Jægerne Århus nye lokaler på Skibby Skydebane.

Højbyhus 1A – 8462 Harlev

GRATIS ENTRE

Venligst Jægerne Århus

Med venlig hilsen

Roald Brandt Wad U

Mobil: 23 24 25 62