Jægerrådets årsmøde aflyst

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

På vores jægerrådsmøde den 26. april 2021 har vi besluttet at aflyse vores årsmøde, som var planlagt til afholdelse den 3. maj. Jægerrådet er kommet til den erkendelse, at et online-møde ville volde et væsentligt antal af vores medlemmer så store tekniske problemer, at de ville være afskåret fra at deltage i mødet. Ved at aflyse årsmødet kommer jægerrådet ikke til at træffe nogle beslutninger, som bør kunne diskuteres af alle medlemmer i et åbent forum.

Konsekvensen er, at de indstillede delegerede til Repræsentantskabsmødet 2020 får forlænget deres mandat. På den måde bliver de også indstillet til at repræsentere os i Århus på Repræsentantskabsmødet den 18. september 2021. Hvis nogen af de indstillede er forhindret i at deltage, gives deres plads til de i januar 2020 valgte suppleanter.

Vi vil ligeledes fortsætte med mig som formand indtil der kan vælges en ny formand på det kommende årsmøde i januar 2022.

Vi beklager denne lidt uskønne zig-zag kurs, men vi håber på jeres overbærenhed.

Med venlig hilsen

På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening lørdag den 8. maj

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening
Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening. Generalforsamlingen finder sted:
Lørdag 8. maj kl 10.00 ved Jagtbroen

Generalforsamlingen holdes i år udenfor for at minimere risikoen for coronasmitte. Selv om myndighederne tillader at vi kan forsamles 25 indenfor efter 6. maj har vi valgt at holde den udenfor hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Medbring evt. en campingstol hvis du vil være sikker på en siddeplads. Der serveres kaffe og rundstykker. 

Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlem
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsessuppleant
e. Bestyrelsessuppleant
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Frist for indsendelse af forslag er lørdag 24. april.  
Forslag sendes til Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk

God weekend 
På vegne af bestyrelsen
Anders Jakobsen

Jægerrådets Årsmøde afholdes online 3. maj kl 19.00

Kære medlem af Aarhus Strandjagtforening

Afholdelsen af årsmødet for Jægerrådet i Århus har givet Jægerrådet en del kvaler. Længe har vi håbet på, at kunne arrangere årsmødet i de vante omgivelser på Kragelund Centret. Det kan desværre ikke lade sig gøre.
På grund af corona er vi nødt til at afholde Jægerrådets årsmøde online/via computer. Vi er godt klar over, at dette kan give udfordringer for mange, og at de fleste nok helst så det afholdt på sædvanlig vis. Vi beklager meget, men hvis vedtægterne skal overholdes, er vi nødt til at gennemføre mødet online. Danmarks Jægerforbunds Repræsentantskabsmøde har sidste september godkendt denne mødeform.

Vi plejer at slutte af med en lodtrækning om jagter på de kommunale arealer. Det bortfalder her i år. Hver jagtforening får tilsendt et antal jagter, som jagtforeningen så videre fordeler blandt egne medlemmer. Så, deltager du ikke i årsmødet,  har du stadigvæk en chance for at komme med på et af de kommunale jagter.

Ligeledes bortfalder et indledende oplæg om et jagtrelateret emne.

For at et online-møde kan lykkes, skal du tilmelde dig årsmødet ved at sende en email til formand Anders Jakobsen på email: formand@aarhusstrandjagtforening.dk inden søndag den 25. april. Tilmelding er nødvendigt for at du kan få tilsendt en mail fra Jægerforbundet med et link. Den 3.maj kl. 19 trykker du på linket og du bliver lukket ind til mødet, og så er du med. Det er ikke vanskeligt.

Er du ikke fortrolig med denne form for møde, så bed et familiemedlem eller en ven om hjælp. Eventuelt kan du også gå sammen med dine jagtkammerater om at deltage samlet i mødet.

Jægerrådet beklager meget, at vi grundet corona er nødt til at afholde årsmødet i denne noget slanket form.  Vi håber, at vi kan gennemføre næste årsmøde lige som vi plejer.

Dagsorden for selve årsmødet:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for 2019- 2020.
3.Formandsvalg. Der skal vælges ny formand for Jægerrådet, idet Arthur Wierema ikke ønsker at genopstille.
4 Valg og indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet
5.Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde minimum tre uger inden mødet.)
6. Orientering fra HB medlem for Kreds 3 Torben Schulz Jensen og/eller Formanden for Kreds 3 Reidar Lænø.
7. Eventuelt.


Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand