JKF Aarhus Årsmøde 2015

Indkaldelse til Årsmøde i
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF)
i Aarhus Kommune.

Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 19.00

Kultur- og Kontaktsted Kragelund
Dybrovej 21, 8270 Højbjerg

Kl. 19.00: Oplæg v. Claus Lind Christensen, Formand for Danmarks Jægerforbund.
Kl. 19.45: Årsmøde 2015

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
 5. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke v/formand Susanne Madsen & Grønt Råd Lars Pank.
 6. Orientering fra DJ v/ Erik Lykke & Jens Bjørn.
 7. Valg af formand (JKF Formanden er ikke på valg)
 8. Indstilling af indtil to kandidater til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 9. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet.
 10. Indkomne forslag.
 11. Fordeling af pladserne på årets Bukke- og efterårsriffeljagt på Aarhus Kommunes arealer i Lisbjerg Skov. Fordelingen foregår ved at hver jagtforening i kommunen tildeles pladser. De resterende pladser fordeles ved lodtrækning blandt de interesserede jægere, der deltager i Årsmødet.
 12. Eventuelt.

Vel mødt!