JægerNYT nr. 15-2014

Lidt information fra Jægerforbundet

Læs i dette nummer om:

  • Ole Roed Jakobsen anker byrettens afgørelse
  • Jagtforeningernes mulighed for at lave våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben
  • Status på projekt Jagtens Hus pr. 22. oktober 2014
  • Manglende indberetning vil føre til nægtelse af jagttegn
  • Ny bevilling til projekt Økologiske rum og biodiversitet
  • Tema for Naturprisen 2015: Den brede natur
  • Indmeldelse af medlemmer

I kan læse nyhedsbrevet på følgende link
http://www.jaegerforbundet.dk/page864.aspx?recordid864=3285

Bemærk dit medlemsnummer står på bagerste side i Jæger.