Jægernyt nr 5

Nyt fra Jægerforbundet:

  • Spørgsmål og svar om vildtudbytteindberetning
  • Medlemsundersøgelse på vej
  • Fejl i annoncering af aktiviteter

Spørgsmål og svar om vildtudbytteindberetning

Fornyelse af jagttegn og vildtudbytteindberetning har givet anledning til en række spørgsmål. Derfor kan I på Jægerforbundets hjemmeside læse en række af de spørgsmål og svar ændringerne har medført. http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=3375

Medlemsundersøgelse på vej:

Danmarks Jægerforbund er intet uden vores medlemmer, og derfor lytter vi gerne til hvor tilfreds medlemmerne er og hvordan de synes, vi kan forbedre os.

Det er efterhånden et par år siden, vi sidst analyserede vores medlemmers tilfredshed, hvorfor det nu er tid at gentage undersøgelsen.

I lighed med tidligere har vi også denne gang valgt at samarbejde med Rambøll Management Consulting for at sikre medemmerne fuld anonymitet. Men modsat de tidligere undersøgelser har vi denne gang valgt at spørge alle de medlemmer, vi har en e-mailadresse på, for at give flere medlemmer mulighed for at komme med deres input til os.

Undersøgelsen udsendes umiddelbart efter påske og lukkes den 20. april.

Annoncering af aktiviteter:

Vi har desværre lavet en alvorlig fejl i forbindelse med annonceringen af aktiviteter i medlemsbladet for april. Redaktionen og vi gik fejl af hinanden med hensyn til deadline og det betyder at der ikke kommer annoncering af aktiviteter i medlemsbladet til april.

Det vi gør, for at rette op på fejlen, er at vi i medlemsbladet til april indrykker en ”annoncetekst” på side 3, hvor vi beklager fejlen og henviser til hjemmesiden. På hjemmesiden vil der i hele april være et banner på forsiden som henviser til en elektronisk version af aktivitetsoversigten.

Vi beklager fejlen dybt og håber I vil hjælpe med at informere om aktiviteterne, så vi får spredt budskabet om de mange gode aktiviteter.