Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamling

Aarhus Strandjagtforening

Klublokalet, Fiskerivej 8, 8000 Aarhus C

Onsdag den 21 – 02 – 2018 KL. 19:00

Dagsorden.

1. Velkomst ved formand

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kasserens beretning

5. Indkommende forslag

6. Valg

7. a. Kasserer ( John Michelsen ) modtager ikke genvalg

b. Bestyrelses medlem ( John Hove ) modtager ikke genvalg

c. Bestyrelses suppleant ( Ole M Nielsen )

d. Revisor ( Palle Skyldal )

e. Revisor suppleant ( Poul Andersen )

9. Lodtrækning til Jagt

10. Eventuelt

10. Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 7. dage før generalforsamlingen.

Formand. Anders Jakobsen

Stadion Alle 5 3,th

8000 Århus C

Da havnens varmestue er lukket på grund af sygdom vil der i år være spisning i klublokalet  kl. 18:00 Tilmelding nødvendig på liste ophængt i klublokalet eller på oplyste tlfnr. Anders / 29 23 71 40 John Hove / 30 82 34 67 John / 22 21 17 72.  Sidste frist for tilmelding til spisning er den 16. februar 2018

Pbv. Kasserer John Michelsen