Generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening 20. februar 2019

Generalforsamling
Aarhus Strandjagtforening
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C
Onsdag den 20-02-2019 kl. 19:00

Dagsorden

1. Velkomst ved formand
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Formand ( Anders Jakobsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Bent Colmorn )
c. Bestyrelsesmedlem (Ole Mark)
d. Revisor (Palle Skyldal)
e. Revisorsuppleant (Henrik Deuzeman)

f. Bestyrelsessuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen.
Formand Anders Jakobsen / Mallinggårdsvej 37 / 8340 Malling

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding nødvendig på oplyste tlfnr.
Anders– 29 23 71 40
Bent – 93 86 60 86
Sidste frist for tilmelding er den 13-02-2019