Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

26. februar 2020 kl. 19:00
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden
1. Velkomst af bestyrelsen (Ole Mark)
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning (Ole Mark)
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Lars Thrane – genopstiller ikke)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor (Christian Johansen)
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
h. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Ole Mark på email: ole-mark@mail.dk

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig til kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 10. februar 2020

Mvh Bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening