Århus Strandjægernes Motorbådsklub (ASMK)

ASMK er en selvstændig frivillig forening CVR-nr. 33205902 der administrerer 19 bådpladser primært for jagtbåde og 11 bådpladser primært for fiskebåde.

ASMK og Aarhus Strandjagtforening administrerer et klublokale Fiskerivej 8, 1.sal th., som primært er for klubbens medlemmer, men kan lånes af andre klubber og medlemmer af ASMK.

Klubbens bestyrelse er som følger:

Formand:

Kim Noes
kim_noes@hotmail.com
tlf. 22525434

 

Kasserer:
Henrik Rasmussen

henrik-rasmussen@live.dk

Bestyrelsesmedlem:

Emil Nøhr

emilnoehr@live.dk

29 40 93 83

Oversigt over faste årlige klubaktiviteter i ASMK

Standerhejsning
Første lørdag i Maj kl. 9.00 på jagtbroen. Derefter morgenkaffe med rundstykker i klublokalet.

Standerstrygning
Sidste lørdag i september kl. 9.00 på jagtbroen. Derefter møde i klublokalet.

Tom, Hans og Palle