Generalforsamling 17. februar udsat

Som du måske har set i Jægerforbundets Medlemsblad er det annonceret at vi afholder generalforsamling 17. februar 2021. Det må vi desværre udsætte og i stedet afholde når der ikke længere er forsamlingsforbud på grund af Corona.
Hvis du har emner du ønsker behandlet på generalforsamlingen er du velkommen til at sende dem til formand Anders Jakobsen på email: anjak74@hotmail.com.

Vi ved endnu ikke hvornår vi kan afholde generalforsamlingen, men så snart myndighederne ophæver forsamlingsforbudet vil vi udsende en ny indkaldelse med en ny dato.
Hvis I har spørgsmål er I naturligvis velkommen til at sende en mail eller slå på tråden.
Knæk og bræk
Pva. bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Jægerrådets årsmøde aflyst

Kære alle

På grund af restriktionerne i forbindelse med covid-19 epidemien er jægerrådets årsmøde – planlagt til den 20. januar 2021 – aflyst.

Så snart muligheden for at afholde årsmødet genopstår, vil vi annoncere tid og sted på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under ‘aktiviteter i Kreds 3’og på de århusianske jagtforeningers hjemmesider.

Fordelingen af pladserne på de kommunale jagter for 2021 vil finde sted via de forskellige lokalforeninger.

Vi beklager meget.

Mvh.
På vegne af Jægerrådet
Arthur Wierema
Formand

Havjagttur 14. november

Lørdag den 14. november havde Aarhus Strandjagtforening og Aarhus Strandjægernes Motorbådsklub arrangeret en gratis havjagtur for interesserede jægere som ønsker at prøve kræfter med den spændende og flotte oplevelser der findes inden for havjagt.

Ni jægere og fem skippere mødtes kl 7 ved de involverede både og der blev sejlet ud af Aarhus Fiskerihavn fra både jagtbåde og fiskebåde til en flot solopgang over Aarhus bugten.  Nogle sejlede op i Kalø Vig andre sejlede mod Norsminde og andre mod Samsø. Vinden var 4-6 meter i sekundet så for de mindre både var der lidt bølgeskvulp.

Alle deltagere har meldt tilbage at det var en fin og flot tur og alt i alt blev der nedlagt 15 fugle.

Bådene var hjemme i havn igen mellem kl 13 og 15.

Der blev både skudt edderfugle og sortænder

Næste tur er lørdag den 12. december hvor der stadig er enkelte ledige pladser tilbage.

Mvh Anders Jakobse, Aarhus Strandjagtforening

Gratis havjagttur med Aarhus Strandjagtforening

Aarhus Strandjagtforening afholder fire gratis havjagtture i den kommende sæson. Flere af foreningens skippere vil gerne invitere interesserede med på en havjagttur. Formålet er at skabe interresse om havjagt for nyjægere og andre jægere som ønsker at prøve kræfter med de fantastiske oplevelser der findes inden for havjagt.


Vi sejler afsted fra Fiskerihavnen i samlet flok. Der vil være plads til 2-4 personer i hver båd afhænging af bådens størrelse. Der er et begrænset antal pladser.
Der er planlagt ture på følgende datoer:


Lørdag 10. oktober
Lørdag 14. november
Lørdag 12. december
Lørdag 9. januar


Vi mødes kl 7.00 ved jagtbroen og her vil jægerne blive fordelt i de forskellige både. Husk selv at medbringe redningsvest, varmt tøj, stor madpakke og varmt at drikke samt gyldigt jagttegn.
Tilmelding påkrævet. Tilmelding skal ske til Anders Jakobsen på tlf 51 80 86 92 eller e-mail: anjak74@hotmail.com
Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at os.
Se mere på Facebookgruppe ‘Aarhus Strandjagtforening’

‘Åben båd’ i Aarhus Strandjagtforening


Lørdag den 29. august kl. 13.00-16.00 er Aarhus Standjagtforening vært for et ’Åbent båd’ arrangement. Vi tænder grillen og byder på pølser/brød og drikkevarer.
Arrangementet finder sted ved Jagtbroen.


Vi inviterer også ikke-medlemmer/nyjægere i håbet om at få nogle nye medlemmer i foreningen. Så send gerne mailen videre til nogen du kender, som kunne være interessereret i at vide mere om strand- og havjagt. 


Vi tilbyder alle interesserede at de på nært hold kan se forskellige havjagtbåde og det vil også være muligt at komme ombord på nogle af bådene. Det vil være muligt at få en snak med erfarne jægere og dermed blive klogere på de fantastiske oplevelser der findes inden for for strand -og havjagt. 

Arrangementet er også beskrevet Jægers Medlemsblad for august måned og vil også blive annonceret på Facebook.

Derudover afholder foreningen fælles havjagtture til efteråret/vinter. Er det noget du kunne tænke dig at deltage i, så mød op og hør om mulighederne for at få en plads i en af bådene. Turene er gratis at deltage i.

Arrangementet finder sted ved ‘jagtbroen’ som findes på Fiskerikajen i Aarhus Lystbådehavn. Nærmeste adresse er Fiskerikajen 22, 8000 Aarhus C. Ring til formand Anders Jakobsen på tlf 29 23 71 40 eller kasserer Kasper Michelsen på 28 71 13 73, hvis du har svært ved at finde vej.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vi ses og håber på godt vejr.

Med venlige hilsner

Aarhus Strandjagtforening

Rågeregulering i Århus kommune 2020

Råger – regulering 2020

Tilmelding til regulering af Råger i Aarhus Kommune er nu slut. Hvis du er tilmeldt

vil du modtage en mail fra Kommunen med din tilladelse, område, mødested mm..

Denne mail vil normalt komme sidst i april, men grundet Corona-krisen vil den i år

være lidt forsinket, så du må væbne dig med tålmodighed frem til omkring 10. maj.

Mvh/Poul Erik Borg, Aarhus Jægerråd

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Strandjagtforening

26. februar 2020 kl. 19:00
Klublokalet – Fiskerivej 8 – 8000 Aarhus C

Dagsorden
1. Velkomst af bestyrelsen (Ole Mark)
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning (Ole Mark)
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Kasserer (Kasper Michelsen )
b. Bestyrelsesmedlem ( Lars Thrane – genopstiller ikke)
c. Bestyrelsessuppleant
d. Bestyrelsessuppleant
e. Revisor (Christian Johansen)
f. Revisor
g. Revisorsuppleant
h. Revisorsuppleant
7. Eventuelt
8. Lodtrækning til jagt

Indkomne forslag (punkt 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til Ole Mark på email: ole-mark@mail.dk

Der vil igen i år være spisning i Havnens Varmestue kl. 18:00
Tilmelding til spisning nødvendig til kasserer Kasper Michelsen på tlf 28 71 13 73 eller på tilmeldingsseddel ophængt i klublokalet.

Sidste frist for tilmelding til spisning er 10. februar 2020

Mvh Bestyrelsen i Aarhus Strandjagtforening

Mårhund aften – Skibby Skydebane

MÅRHUND aften ONSDAG d. 18. december fra kl. 19.00 på SKIBBY SKYDEBANE

Mårhund oplæg v/Stig Jørgensen.

Stig Jørgensen kommer og deler ud af sine erfaringer med opbygning og vedligehold af ”baitpladser” samt hvilket grej, der er nødvendigt.

Stig er inkarneret mårhunde-jæger og har nedlagt dusinvis af mårhunde og har eksperimenteret med bait og kamera. Han mener nu at have ”opskriften” på at lokke den på baitpladsen. Desuden er Stig medlem af flere mårhunde-grupper på FB og koordinator i tæt samarbejde med DJ.

Han vil fortælle lidt om, hvordan du udvælger og opretter en såkaldt ”baitplads”, det er nemlig en af nøglerne til succes i kampen mod mårhunden.

Desuden giver Stig sit bud på hvordan man for få penge kan indkøbe grejet, uden det skal ruinere julen. Hvordan med kamera, bait, lys osv. osv.

Kom og del din egen viden om det lille bæst, og måske bliver du lidt klogere i løbet af oplægget.

Kom og deltag onsdag d. 18. december fra kl. 19 i Jægerne Århus nye lokaler på Skibby Skydebane.

Højbyhus 1A – 8462 Harlev

GRATIS ENTRE

Venligst Jægerne Århus

Med venlig hilsen

Roald Brandt Wad U

Mobil: 23 24 25 62